GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

PÚTNICKÉ MIESTO SLOVINKY

sviatok sv. veľkomučeníka a triumfátora Juraja (23. apríl)
V nedeľu 5. júla 2009 na záver celoloeparchiálnej odpustovej slávnosti v Sečovciach, bol prečítaný zriaďovací dekrét č.j. 690/2009 podpísaný vladykom Milanom Chauturom, košickým eparchom, ktorým zriadil nové eparchiálne odpustové miesto v Slovinkách. Sídlom odpustového miesta je gréckokatolícky Chrám sv. veľkomučeníka Juraja v Slovinkách. V zmysle dekrétu je táto odpustová slávnosť myšlienkovo viazaná na utrpenie a mučeníctvo pre vieru a vernosť Cirkvi, ktorej svedkami sú aj blahoslavení gréckokatolícki mučeníci.

Pri tejto príležitosti vladyka Milan povedal, že Slovinky sa stávajú celoeparchiálnym pútnickym miestom zasväteným mučeníkom a ich obeti. Sv. Juraj - patrón slovinčianského chrámu, ale aj naši blahoslavení biskupi hieromučeníci Pavol Peter Gojdič, OSBM, Vasiľ Hopko, Teodor Romža a rehoľný kňaz Metod Dominik Trčka, CSsR sú našimi orodovníkmi vo chvíľach našich krížov, bolesti a utrpenia.

Prvý celoeparchiálny odpust v Slovinkách sa konal v nedeľu 24.-25. apríla 2010. Pri tejto príležitosti bola v chráme inštalovaná ikona bl. biskupa P. P. Gojdiča s jeho relikviami od majstra E. Bachmanna z Norimberka. Súčasne vladyka Milan posvätil obnovený procesiový obraz sv. veľkomučeníka Juraja, ktorý dali zreštaurovať miestni veriaci.


© Gréckokatolícka eparchia Košice