GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

PÚTNICKÉ MIESTO MICHALOVCE

sviatok Zoslania Svätého Ducha

Chrám Svätého Ducha je materským chrámom redemptoristov východného obradu na Slovensku. Vybudovali ho v rokoch 1931–1934 v neobyzantskom slohu. Od počiatku slúžil ako pútnické miesto pre gréckokatolíkov zo Zemplína až do roku 1950. Po návrate redemptoristov v roku 1990 chrám opäť slúži svojmu pôvodnému účelu.

Od roku 2001 sú v bočnom oltári Božského Srdca (vpravo od ikonostasu) uložené ostatky blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. V roku 2012 bol Chrám Svätého Ducha vyhlásený za Baziliku minor.


© Gréckokatolícka eparchia Košice