GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

PÚTNICKÉ MIESTO KLOKOČOV

sviatok Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky (15. august)
Najvýznamnejším pútnickým miestom gréckokatolíkov na Zemplíne je Klokočov. V 17. storočí to bola malá chudobná dedinka, kde žilo asi 150 obyvateľov. Patrili k nej filiálne obce Kaluža a Kusín. Obec bola vo vlastníctve zemepánov Stárayovcov, Semerija, Draveckého a Nického. Úcta tohto miesta sa viaže k ikone Bohorodičky v miestnom chráme. Časť udalostí nám prezrádza text zachovaný na kópii ikony. Stalo sa to v roku 1670 počas kuruckých vojen, keď vojsko tiahlo na Michalovce. Ľudia sa so strachom zišli v drevenom chráme. Keď bolo rabujúce vojsko blízko, tvár Bohorodičky na ikonostase sa zatemnila a začala slziť. Vojaci na druhý deň chrám podpálili, ale ikona nebola poškodená. Previezli ju do Prešova a umiestnili v mestskej klenotnici. Tu sa začala jej dobrodružná púť.

Žofia Bátoryová, manželka Juraja Rákocziho, preniesla zázračnú ikonu na svoj hrad do Mukačeva. Odtiaľ sa dostala v roku 1688 do Viedne, a v roku 1692 do Turecka, v roku 1705 opäť do kaplnky mukačevského hradu. Po dobytí hradu v roku 1711 bola odvezená znova do Viedne, kde ju uložili v cisárskej kaplnke. Mesto Prešov takmer celé storočie žiadalo cisársky dvor o vrátenie ikony. Mária Terézia preto nariadila, aby bola namaľovaná kópia, ktorú v roku 1769 priniesli do Prešova. Kópiu namaľoval viedenský maliar Franz Krammer a v roku 1802 zrekonštruoval maliar Boda. Terajšia posvätená ikona je druhou kópiou. Pre Klokočov ju namaľoval významný maliar Ignác Roškovič. V roku 1948 bola táto kópia korunovaná pomocným prešovským biskupom Dr. Vasiľom Hopkom. Dnes presne nevieme, kde je originál z roku 1670, ale jedna ikona Klokočovskej Panny Márie sa nachádza v podzemnej kaplnke Dómu sv. Štefana vo Viedni.

Tisíce pútnikov prichádza každoročne na "Uspenský" sviatok vzdať úctu Klokočovskej Panne Márii na odpustových slávnostiach. V rámci desaťročia duchovnej obnovy Slovenska od 16. septembra 1991 až do februára roku 1997 navštívila Klokočovská ikona všetky gréckokatolícke farnosti na Slovensku.

Od vzniku apoštolského exarchátu v Košiciach je Klokočov jeho najvýznamnejším pútnickým miestom. Okrem tradičného "Uspenského" odpustu sa tu pravidelne konajú slávenia fatimských sobôt za účasti vladyku Milana.


© Gréckokatolícka eparchia Košice