GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

CENTRUM SPIRITUALITY VÝCHOD-ZÁPAD MICHALA LACKA

Sídlo inštitúcie: Teologická fakulta Trnavskej univerzity Bratislava
Riaditeľ centra: PaedDr. SEODr. Šimon Marinčák, PhD.
Gréckokatolícky kňaz: PhDr. SEODr. Daniel Porubec
Adresa centra: Komenského 14, 040 01 Košice
Telefón: 055/726 67 39
Internetové stránky: www.csvzml.org
Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka:           

Centrum ako vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity sa venuje bádaniu v oblasti teológie s osobitným zameraním na cirkvi kresťanského Východu, najmä konštantínopolskej tradície. Uskutočňuje terénne výskumy, organizuje vedecké konferencie, publikuje vo vedeckých časopisoch, vydáva monografie, má ambíciu sprostredkúvať kresťanský Východ kresťanskému Západu, a to nielen teoreticky, a pomáhať pri vzdelávaní kléru kresťanských cirkví, ktoré pôsobia na území Slovenska.


© Gréckokatolícka eparchia Košice