GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIÁLNA CHARITA

Gréckokatolícka eparchiálna charita (GkECH) bola zriadená 1.9.2001 podľa kánona 921 § 1 CCEO a v zmysle § 4 zák. č. 308/91 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ako útvar Gréckokatolíckej cirkvi s právnou subjektivitou.

Charitná služba sa realizuje v dvoch formách – opatrovateľskou službou v rodinách a domácou ošetrovateľskou starostlivosťou.

Sídlo: Moyzesova 40, 040 01 Košice
Telefón: 055/6259 454; 0907/926175
Email: gkaech@stonline.sk
eparchialnacharitakosice@gmail.com
Internetová stránka: www.charita.sk/seniori/greckokatolicka-eparchialna-charita-kosice
Riaditeľ: Mgr. Vladimír Tomko
Hlavná sestra: Mgr. Anna Ivanková
Bankové spojenie: Ľudová banka a.s.,
č.ú.: 4350228409/3100

© Gréckokatolícka eparchia Košice