GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

DIECÉZNY ŠKOLSKÝ ÚRAD

Adresa: Diecézny školský úrad
Dominikánske námestie 2/A
040 01 Košice
Email: dsu@grkatke.sk
Oficiálna stránka: www.cxm.sk/skolskyurad/kontakt
Riaditeľ školského úradu: PaedDr. Peter Orenič, tel. 055/ 727 1914
Metodička školského úradu: Mgr. Klára Zorvanová, tel. 055/ 727 1924

Gréckokatolícka eparchia Košice podľa kánona 631 CCEO a v súlade  s ustanoveniami  zákona č. 394/2004 Z.z. – zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z.z. – o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriaďovateľom základných a stredných škôl a školských zariadení.

Na výkon správy škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zriadil školský úrad.

Školský úrad v súlade s ustanoveniami zákona č. 597/2003 Z.z. – o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení rozpisuje finančné prostriedky pre jednotlivé školy a zároveň kontroluje ich účelnosť a hospodárne využitie.


© Gréckokatolícka eparchia Košice