GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD

Adresa: Moyzesova 40
P.O. Box B-43
040 01 Košice
Telefón a fax: 055/ 727 1927
Email: dkuriaditel@grkatke.sk
Oficiálna stránka: www.cxm.sk/katech-urad/node/1
Riaditeľ: Mgr. Ján Ducár
Metodička: Mgr. Agáta Parasková, kl. 25

Diecézny katechetický úrad spolupracuje úzko s Komisiou pre katechizáciu a školstvo Košickej eparchie, ktorá je zložená z kňazov a znalcov z každého protopresbyterátu. Táto komisia pôsobí v týchto oblastiach katechizácie:

  1. školská
  2. mimoškolská
  3. cirkevné školy

Členovia sa podieľajú sa na práci poradného a výkonného charakteru, ako aj na organizovaní aktivít úradu v rámci svojho protopresbyterátu. Vykonávajú vlastne činnosť ešte nejestvujúcich oblastných katechetických centier v súčasnosti hlavne na poli školskej katechézy.


© Gréckokatolícka eparchia Košice