GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

KONGREGÁCIA SESTIER SLUŽOBNÍC
NEPOŠKVRNENEJ PANNY MÁRIE

Sídlo provincie: Provinciálny dom
bl. biskupa P. Gojdiča a bl. sr. Jozafáty
Sládkovičova 24, 080 01 Prešov
Telefón a fax: 051/7733326
Email: ssnpm@stonline.sk
Provinciálna predstavená: sr. Regina Ľ. Mitrová, SNPM
Zástupkyňa provinciálnej predstavenej: sr. Petra E. Sičáková, SNPM
   
Tu uvedené údaje sa týkajú pôsobenia kongregácie na území Košickej eparchie
   
Rehoľný dom v Košiciach  
Sídlo: Dominikánske nám., 040 01 Košice
Telefón: 055/6225198
Kaplnka: Márnotratného syna
   
Predstavená domu: sr. Františka V. Fecíková, SNPM
  sr. Alexia A. Chauturová, SNPM
  sr. Klára A. Dzurčaninová, SNPM
  sr. Patrícia I. Parasková, SNPM
  sr. Klementína M. Fabiánová, SNPM
  sr. Kamila M. Danylaš, SNPM
  sr. Joachima I. Barabasová, SNPM
   
Rehoľný dom v Košiciach  
Sídlo: Tichá 11, 040 01  Košice
Telefón: 055/6785283
Kaplnka: Nepoškvrneného počatia Bohorodičky
   
  sr. Melánia M. Lutašová, SNPM
  sr. Paraskieva M. Hiščáková, SNPM
  sr. Anna H. Juhásová, SNPM
  sr. Gerarda G. Dulebová, SNPM
   
Rehoľný dom v Michalovciach  
Sídlo: Moyzesova 25, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/6443909
Kaplnka: Stretnutia Pána
   
Predstavená domu: sr. Agáta H. Sokolová, SNPM
  sr. Michala M. Tarčová, SNPM
  sr. Benedikta M. Nováková, SNPM
  sr. Kristína M. Bučková, SNPM
  sr. Magdaléna M. Karasová, SNPM
  sr. Mária H. Protivňáková, SNPM
  sr. Eustochia K. Legnavská, SNPM
  sr. Imakulata M. Medvecová, SNPM
   sr. Euzébia A. Tirpáková, SNPM
  sr. Laura N. Timkov, SNPM
  sr. Vianea Ľ. Guregová, SNPM
 
Rehoľný dom v Sobranciach  
Sídlo: Hollého 52, 073 01 Sobrance
Telefón: 056/6523276
Kaplnka: Isusa Čelovikoľubca
   
Predstavená domu: sr. Ľubomíra K. Pekárová, SNPM
  sr. Christofora A. Ondíková, SNPM
  sr. Metoda H. Piatková, SNPM
   
Rehoľný dom v Spišskej Novej Vsi  
Sídlo: Letná 79, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/4413281
Kaplnka: Premenenia Pána
   
Predstavená domu: sr. Benigna A. Drábová, SNPM
  sr. Emanuela M. Rindošová, SNPM
  sr. Jozefa Ingrid Durňáková
   
Rehoľný dom v Gelnici  
Sídlo: Hlavná 112, 056 01 Gelnica
Telefón:

053/4822523

Kaplnka: Ochrany presvätej Bohorodičky
   
Predstavená domu:

© Gréckokatolícka eparchia Košice