GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

KONGREGÁCIA NAJSVÄTEJŠIEHO VYKUPITEĽA

MICHALOVSKÁ VICEPROVINCIA REDMPTORISTOV
Sídlo viceprovincie: Masarykova 35, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/6422167
Fax: 056/6433674
Email: vprovincial@misionar.sk
Viceprovinciál: Jaroslav Štelbaský, CSsR
Zástupca viceprovinciála: Jozef Paraska, CSsR
   
Tu uvedené údaje sa týkajú pôsobenia kongregácie na území Košickej eparchie
   
Kláštor Michalovce  
Sídlo: Masarykova 35, 071 01 Michalovce
Chrám: Svätého Ducha
Kláštorný chrám Svätého Ducha je prístupný verejnosti. Sú v ňom uložené
ostatky blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, CSsR
   
Viceprovinciál: Jaroslav Štelbaský, CSsR
Rektor domu: Jozef Paraska, CSsR
  Vladimír Jurčenko, CSsR
  Juraj Rizman, CSsR
  Atanáz D. Mandzák, CSsR
  Marián Pacák, CSsR
  Milan Záleha, CSsR
  Michal Roško, CSsR
  br. Štefan Čanda, CSsR
  br. Peter Labant, CSsR

© Gréckokatolícka eparchia Košice