GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

VICEPROVINCIA SVÄTÝCH CYRILA A METODA
SESTIER RÁDU SV. BAZILA VEĽKÉHO NA SLOVENSKU

Sídlo viceprovincie: Albinovská 1010, 078 01 Sečovce
Telefón: 056/6782748
Fax: 056/6684790
Email: viceprovincia@stonline.sk
   
Tu uvedené údaje o Viceprovincii sa týkajú pôsobenia sestier na území Košickej eparchie
   
Rehoľný dom v Sečovciach  
Sídlo: Albinovská 1010, 078 01 Sečovce
Viceprovinciálna kaplnka: Troch svätiteľov (sv. Bazila Veľkého,
  sv. Gregora Bohoslovca a sv. Jána Zlatoústeho)
   
Viceprovinciálna predstavená: sr. Emélia Turčaníková, OSBM
Zástupkyňa – vikárka: sr. Šebastiána Vansačová, OSBM
Predstavená domu: sr. Petra Nováková, OSBM
  sr. Gorazda Jakubčáková, OSBM
  sr. Pachomia Petríková, OSBM
  sr. Metoda Bočkayová, OSBM
  sr. Marta Bačová, OSBM
  sr. Alfonza Vrbiarová, OSBM
  sr. Pavla Dutková, OSBM
   
Rehoľný dom v Trebišove  
Sídlo: Jesenského 1247, 075 01 Trebišov
Telefón: 056/6723800
Kaplnka: sv. Bazila a sv. Makríny
   
Predstavená domu: sr. Helena Šimková, OSBM
  sr. Gabriela Hlinková, OSBM
  sr. Jozafáta Hámorská, OSBM
  sr. Jana Geletková, OSBM
Rehoľný dom v Sečovciach

© Gréckokatolícka eparchia Košice