GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

PROTOPRESBYTERÁTY

Košická eparchia sa dnes člení na sedem protopresbyterátov (dekanátov). Sú to protopresbyteráty: Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves, Sobrance, Trebišov a Maďarský protopresbyterát.

KOŠICE
Protopresbyter: o. JCLic. Jozef Miňo
Adresa: Toryská 1/D, 040 11 Košice
Kontakt: 055/6421712
Email: kezapad@grkatke.sk
Web: kezapad.grkatke.sk
Erb: Centrálny chrám košického protopresbyterátu je zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky, čo je symbolizované na erbe jedným z mariánskych atribútov - ľaliou.
Tento symbol pre tento protopresbyterát je zvolený aj preto, že ľalia sa vyskytuje aj v košickom mestskom erbe.
MICHALOVCE
Protopresbyter: o. ThLic. František Puci
Adresa: Hollého 4, 071 01 Michalovce
Kontakt: 056/6883431-2
Email: michalovce.grkat@fara.sk
Web: N/A
Erb: Centrálny chrám michalovského protopresbyterátu je zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky, čo je symbolizované na erbe jedným z atribútov Presvätej Bohorodičky - heraldickou ružou.
SEČOVCE
Protopresbyter: o. ThLic. Miroslav Pohár
Adresa: Nám. sv. Cyrila a Metoda 73, 078 01 Sečovce
Kontakt: 056/6782502, 6683520
Email: miroslav.pohar@gmail.com
Web: N/A
Erb: Centrálny chrám sečovského protopresbyterátu je zasvätený svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, čo je symbolizované na erbe tabuľami Dekalógu s hlaholským písmom.
SOBRANCE
Protopresbyter: o. ThLic. Jozef Kellő
Adresa: Gorkého 10, 073 01 Sobrance
Kontakt: 056/6523592
Email: sobrance@grkatke.sk
Web: N/A
Erb: Centrálny chrám sobraneckého protopresbyterátu je zasvätený sv. sedmopočetníkom - Cyril, Metod, Naum, Gorazd, Angelár, Kliment a Sáva, čo je symbolizované na erbe siedmimi svätožiarami (dve väčšie znázorňujú Cyrila a Metoda a päť menších ostatných menovaných svätcov. Prvé písmená ich mien sú vyjadrené v hlaholike - písme, ktoré oni vytvorili a rozširovali aj za hranicami Veľkej Moravy.
SPIŠSKÁ
NOVÁ VES
Protopresbyter: o. Mgr. Jaroslav Štefanko
Adresa: Letná 79, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt: 053/4411691
Email: spisska.nova.ves.grkat@fara.sk
Web: www.grkatsnv.sk
Erb: Centrálny chrám spišskonovoveského protopresbyterátu je zasvätený Premeneniu Pána, čo je sybolizované na erbe šifrou, napísanou cirkevnoslovanským písmom v podobe "CHR" - "Christos", čo v preklade znamená "Kristus".
TREBIŠOV
Protopresbyter: o. Mgr. Dušan Seman
Adresa: M.R.Štefánika 250/57, 075 01 Trebišov
Kontakt: 056/6683420
Email: trebisov.grkat@fara.sk
Web: www.grkattv.sk
Erb: Centrálny chrám trebišovského protopresbyterátu je zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky, čo je symbolizované na erbe jedným z mariánskych atribútov - gréckymi šiframi napísanými cirkevnoslovanským písmom v podobe "MR" - "Mater" a "THÚ" - "Theú", čo v preklade znamená "Matka Božia".
STREDA NAD
BODROGOM
Protopresbyter: o. Mgr. Michal Tóth
Adresa: Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom
Kontakt: 056/6373215
Email: filokalia.c@stonline.sk
Web: N/A
Erb: Bývalý protopresbyterský chrám kapušianskeho protopresbyterátu bol zasvätený Božskému Srdcu, čo je symbolizované na erbe symbolom Božského Srdca, vyjadreným obvyklým heraldickým spôsobom. Súčasny centrálny chrám protopresbyterátu je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi.

© Gréckokatolícka eparchia Košice