GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

Tento zoznam je neaktuálny, slúži len pre orientačný prehľad adries a telefónov farárov a kaplánov. Aktuálny zoznam farností s kontaktmi sa nachádza na stránke:

www.cxm.sk/farnosti

FARNOSTI PODĽA ABECEDY

Farnosť telefón kňaz adresa fary
BAČKOV 056/6783454 Patrik Jurko 076 61 Bačkov
BELŽA 055/6962244 Peter Paľovčík 044 58 Seňa
BEŽOVCE 056/6590036 Michal Stuľak 072 53 Bežovce
BLATNÉ REVIŠTIA   Exc. Bunkovce 072 43 Veľké Revištia
BORŠA 056/6792412 Gabriel Kecskés 076 32 Borša
BREZINA 056/6791278 Michal Krajňák 076 12 Kuzmice
BUNKOVCE Dušan Cipka 072 44 Blatné Remety
CEJKOV 056/6795015 Michal Fedič 076 05 Cejkov
CESTICE 055/4648214 Attila Vakles 044 71 Čečejovce
ČEĽOVCE 056/6799456 Marek Kovaľ 076 17 Nižný Žipov
ČIČAROVCE 056/6383172 Štefan Ósz 076 71 Čičarovce
ČIERNA nad Tisou 056/6351371 Jozef Vaszily 076 43 ČnT, Hlavná 111/2
DOBRÁ Tomáš Vaszily 076 41 Biel
DÚBRAVKA 056/6493412 Ján Marton 072 15 Budkovce
DVORIANKY 056/6797269  Ján Kmec 076 62 Parchovany
FALKUŠOVCE 056/6496559 Miroslav Labač 072 05 Falkušovce
HAČAVA   Jozef Gočík 044 04 Turňa nad Bodvou
HELCMANOVCE 053/4872622 Martin Pavuk 055 63 Helcmanovce
Ján Čižmár 056 01 Prakovce
HLIVIŠTIA 056/6524036 Marek Hreňo 073 01 Sobrance
CHOŇKOVCE 056/6523930 Jozef Fabišík 072 63 Choňkovce
CHORVÁTY 055/4662823 Róbert Matyi 044 04 Turňa nad Bodvou
IŇAČOVCE 056/6480238 Tomáš Porhinčák 072 11 Čečehov
JASENOV 056/6596347 Martin Mihalčo 072 42 Úbrež
JOVSA 056/6586441 Michal Šandor 072 32 Jovsa
KLOKOČOV 056/6492472 Peter Čintala 072 36 Kaluža
KOJŠOV 053/4883261 Marek Horňák 055 52 Kojšov
KOROMĽA 056/6593281 Ľuboslav Tóth 072 62 Koromľa
KOŠICE-FURČA 055/6715295 Jozef Matejovský 040 22 KE, Exnárova 3
Milan Kmec
KE–NAD JAZEROM 055/6749219 Vladimír Varga 040 12 KE, Ždiarska 19
  0911/711450 Martin Mráz
KOŠICE-MESTO 055/7290921 Pavol Bardzák 040 01 KE, Moyzesova 40
  Kamil Drozd 040 01 KE, Dominikánske 13
  055/7295496 Rastislav Dzurjovčin 040 01 KE, Moyzesova 40
  055/6225937 Pavol Mihajlo 040 01 KE, Moyzesova 40
KOŠICE-TERASA 055/6421712 Jozef Miňo 040 11 KE, Toryská 1/D
  Lukáš Vojčík 040 11 KE, Toryská 1/D
  0905/649335 Pavol Imrich 040 01 KE, Rosná 1
KOŠICE-ŤAHANOVCE 055/6366196 Martin Mikula 040 13 KE, Helsinská 12
Slavomír Gallik 040 01 KE, Alžbetina 55
KOŠICKÝ KLEČENOV 055/6969430 Ján Ducár 044 45 Košický Klečenov
KRÁĽOVCE 055/6958128 Jozef Ivan 044 44 Kráľovce
KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 056/6321741 Štefan Mondok 077 01 KCH, Ľ. Štúra 11
KUZMICE 056/6791335 Štefan Keruľ-Kmec 076 12 Kuzmice
LASTOMÍR 056/6473581 Milan Tomáš 072 37 Lastomír
LASTOVCE 056/6702340 Marcel Gecej 076 14 Michaľany
LAŠKOVCE   Exc. Pozdišovce 072 01 Pozdišovce
LEKÁROVCE 056/6590462 Marek Pejo 072 54 Lekárovce
MAŤOVCE 056/6389082 Barnabás Ivan 079 01 Veľké Kapušany
MICHALOVCE 056/6883431 František Puci 071 01 MI, Hollého 2
056/6883432 Matúš Marcin 071 01 MI, Hollého 2
  056/6883431 Tomáš Mikunda 071 01 MI, Hollého 4
  Miroslav Mihalčo
NACINA VES 056/6498372 Radoslav Záhorský 072 21 Nacina Ves
NIŽNÁ RYBNICA 056/6524820 Peter Horváth 073 01 Sobrance
NIŽNÝ ŽIPOV 056/6798644 Ján Hreško 076 17 Nižný Žipov
NOVOSAD 056/6794220 Vladimír Geletka 076 02 Novosad
Stanislav Činčár
NOVÝ RUSKOV 056/6726535 Peter Labanič 075 01 Trebišov
PETRIKOVCE 056/6496474 Jozef Lukáč 072 06 Malčice
PODHOROĎ 056/6584096 Marek Badida 072 64 Podhoroď
POĽANY 056/6362244 František Kecskés 076 84 Leles
PORÁČ 053/4489166 Milan Gábor 053 23 Rudňany
POROSTOV 056/6522841 Ľuboš Kovaľ 072 55 Porostov
PORUBA pod Vihorlatom 056/6591728 Slavomír Gereg 072 32 Jovsa
POZDIŠOVCE 056/6472289 Marek Paľo 072 01 Pozdišovce
PRIBENÍK 056/6322486 076 51 Pribeník
PUSTÉ ČEMERNÉ   Exc. Strážske 072 22 Strážske
RAD časť obce Hrušov 056/6396358 Ľuboslav Petričko 076 37 Rad, Kostolná 5
RAKOVEC nad Ondavou 056/6894981 Slavomír Jusko 072 03 Rakovec n.Ondavou
ROZHANOVCE (presídlené z Čižatíc) 055/6990370 Peter Pacák 044 42 Rozhanovce, SNP 66
RUSKÝ HRABOVEC   Jozef Kornecký 072 64 Podhoroď
SEČOVCE 056/6782502 Miroslav Pohár 078 01 SE, Nám. sv. CaM 73
Tomáš Haburaj 078 01 SE, Nám. sv. CaM 73
    Michal Fedorčák 078 01 SE, Kochanovská 222
    Milan Šeliga 078 01 SE, Štúrova 491/5
SLANSKÉ N. MESTO 055/6966865 Marek Iľko 044 18 Kalša
SLAVKOVCE 056/6483214 Rastislav Smetanka 072 17 Zemplínske Kopčany
SLOVINKY 053/4470108 Pavol Medviď 053 40 Slovinky
SOBRANCE 0911 711 047 Jozef Kellő 073 01 SO, Gorkého 10
  Juraj Lukáč 073 01 SO, Tibavská 7
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 053/4411691 Jaroslav Štefanko 052 01 SN, Letná 79
Tomáš Labanič 052 01 SN, Letná 79
STANČA 056/6798623 Dávid Zorvan 076 16 Stanča
STANKOVCE 056/6783370 Ján Lemeš 076 61 Bačkov
STRÁŽSKE 056/6491585 Ladislav Praščák 072 22 ST, Mierová 40
Jaroslav Girovský 072 22 ST, Mierová 40
STREDA nad Bodrogom 056/6373215 Michal Tóth 076 31 Streda nad Bodrogom
ŠAMUDOVCE 056/6420730 Martin Hasaralejko 072 01 Pozdišovce
TOPOĽANY 056/6420181 Slavomír Čekan 071 01 Topoľany
TREBIŠOV 056/6722774 Duašan Seman 075 01 TV, Štefánikova 57
  Emil Zorvan 075 01 TV, Štefánikova 57
  Kamil Ganóczy 075 01 TV, Štefánikova 57
0911 711 208 Vojtech Biačko 075 01 TV, Pribinova 3A
TRHOVIŠTE 056/6495298 Maroš Rinik 072 04 Trhovište
TRNAVA pri Laborci 056/6492505 Karol Knap 072 31 Vinné
ÚBREŽ 056/6596409 Pavol Obraz 072 42 Úbrež
VEĽATY 056/6700591 Ivan Molčányi 076 15 Veľaty
VEĽKÁ TŔŇA 056/6793310 Peter Bombár 076 82 Veľká Tŕňa
VEĽKÉ KAPUŠANY 0911 912 254 Barnabás Kecskés 079 01 Veľké Kapušany,
P. O. Hviezdoslava 48/77
VEĽKÉ SLEMENCE 056/6380168 Zsolt Szabó 076 77 Ruská
VOJČICE 056/6761116 Róbert Demko 076 22 Vojčice
VOĽA 056/6498372 072 21 Nacina Ves
VYSOKÁ nad Uhom 056/6494326 Ján Maťaš 072 14 Pavlovce nad Uhom
VYŠNÁ RYBNICA 056/6595100 Michal Baran 072 41 Remetské Hámre
VYŠNÉ NEMECKÉ 056/6599385 Martin Onisik 072 51 Krčava
ZALUŽICE 0907 410 013 Vlastimil Bajužik 072 34 Zalužice
ZÁVADKA 053/4494144 Juraj Baran 053 33 Nálepkovo
ZBEHŇOV 056/6783846 Štefan Ančočík 078 01 Sečovce
ZDOBA 055/6854234 Marek Maďar 044 41 Zdoba
ZEMPLÍN   Ján Kosztura 076 34 Ladmovce
ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ 056/6497468 Štefan Jusko 072 12 Zemplínska Široká
ZEMPLÍNSKA TEPLICA 056/6796278 Juraj Tomáš 076 64 Zemplínska Teplica
ZEMPLÍN. HRADIŠTE 056/6727538 Jozef Havrila 076 01 Zemplínske Hradište

© Gréckokatolícka eparchia Košice