GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

CIRKEVNÝ SÚD PRVEJ INŠTANCIE

Cirkevný tribunál prvej inštancie skúma manželské záležitosti veriacich katolíkov byzantského obradu, ktorí patria do Košickej eparchie. Súdny vikár a ostatní členovia tribunálu sú menovaní na päť rokov.

Pracovníci tribunálu po osobnom dohovore udeľujú bezplatnú právnu pomoc v manželských záležitostiach.

Tribunálom druhej inštancie je cirkevný súd Prešovskej archieparchie.

Sídlo: Dominikánske námestie 13, 040 01 Košice
Pošta: P.O. Box G-13, 043 43 Košice
Telefón: 055/7288131
Email: cirkevny.sud@grkatke.sk
Oficiálna stránka: artisys.sk/cirkevny_sud1
Súdny vikár: JCLic. Jozef Ivan
 tel. 0908/987032
Sudcovia: JCLic. Cyril Jančišin
 tel. 0907/946055, email cyril.jancisin@stonline.sk
  JCLic. Jozef Miňo
 tel. 0907/255350, email mino.jozef@gmail.com
  JCLic. Peter Paľovčík
 tel. 0908/310577, email palovcik@hotmail.com
Obranca spravodlivosti: JCLic. Miroslav Labač
 tel. 0908/951250, email labac@post.sk
Obhajca manželského zväzku: JCLic. Miroslav Labač
 tel. 0908/951250, email labac@post.sk
Notár: PaedDr. Eva Hospodárová
tel. 0911/711299

© Gréckokatolícka eparchia Košice