GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

ÚRAD EPARCHU

Sídlo: Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice
Pošta: P.O. Box G-13, 043 43 Košice
Telefón 055/727 1911, klapky
Fax: 055/ 622 7453
Email: eparchia@grkatke.sk
   
Eparchiálna kúria  
Protosynkel: Mgr. Vladimír Tomko, kl. 16
Kancelár: PhDr. Marko Rozkoš, PhD., kl. 12
Osobný tajomník: ThBibLic. Róbert Jáger, kl. 13
Tlačový hovorca: ThDr. Michal Hospodár, PhD. (mail), kl. 22
Sekretariát: Sr. Františka V. Fecíková, SNPM, kl. 11
Aktuár Dipl.-Theol. Univ. Kamil Drozd, kl. 26
   
Ekonomické oddelenie  
Synkel pre ekonomiku: neobsadené
Ekonóm: Ing. Marta Sabolová, kl. 17
Účtovníčka: Mgr. Klára A. Dzurčaninová, SNPM, kl. 20
Mzdová účtovníčka: Ing. Štefánia Čepová, PhD., kl. 21
   
Technicko-hospodárske oddelenie  
Správa majetku: Mgr. Ing. Stanislav Zimovčák, kl. 30
Správca počítačových sietí: Ing. Marián Čonka, kl. 32
Technický pracovník: Ján Gerda
   

Právne oddelenie

 
Právnik: JUDr. Helena Goldírová, kl. 23
   

Archivár:

Dipl.-Theol. Univ. Kamil Drozd

Riaditeľ Centra pre mládež PhLic. Martin Mati

Zodpovedný za misie:

JCLic. Martin Mihaľ

   

Gréckokatolícky eparchiálny súd

 
Súdny vikár: JCDr. Jozef Ivan, PhD., kl. 15
   

Cenzor:

ThLic. Marcel Gajdoš

Koordinátor formácie kaplánov:

ThLic. František Puci

Exorcista:

ThLic. Ľuboslav Petričko

Budova novej eparchiálnej rezidencie v Košiciach
Budova pôvodnej exarchátnej rezidencie z r. 1997

© Gréckokatolícka eparchia Košice